Phản ứng màu Biuret dùng để:

Phản ứng màu Biuret dùng để:

A. Định tính các acid amin 

B. Định tính và định lượng các peptid và protein 

C. Định tính các peptid 

D. Xác định các peptid và protein có Tyrosin trong phân tử

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Phản ứng màu Biuret dùng để:

Bạn đang xem: Phản ứng màu Biuret dùng để: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP