Phản ứng Mitsuda dùng để xác định người đã mắc bệnh phong:

Phản ứng Mitsuda dùng để xác định người đã mắc bệnh phong:

A.  Sai

B.  Đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này