Phản ứng Ninhydrin dùng để:

Phản ứng Ninhydrin dùng để:

A. Định tính acid amin (alpha)

B. Định tính và định lượng acid amin (alpha)

C. Định lượng acid amin (alpha)

D. Xác định acid imin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Phản ứng Ninhydrin dùng để:

Bạn đang xem: Phản ứng Ninhydrin dùng để: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP