Phát biểu đúng về Porphyrin:

Phát biểu đúng về Porphyrin:

A. Bình thường không có trong nước tiểu

B. Bình thường có khoảng 5-20 mg trong nước tiểu 24 giờ

C. Porphyrin niệu gặp trong thiếu enzyme di truyền hoặc thứ phát do nhiễm độc

D. Câu A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Phát biểu đúng về Porphyrin:

Bạn đang xem: Phát biểu đúng về Porphyrin: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP