Phát biểu nào sau đây đúng với thuốc halothan:

Phát biểu nào sau đây đúng với thuốc halothan:

A. Dễ bay hơi, gây cháy nổ

B. Có thể gây loạn nhịp tim

C.  Không độc với tế bào gan

D. Là thuốc mê có hiệu lực kém hơn diethyl ether

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này