Phát hành chứng khoán trên thị trường tài chính quốc tế với ưu điểm là:

Phát hành chứng khoán trên thị trường tài chính quốc tế với ưu điểm là:

A. Huy động vốn trực tiếp, không phải thông qua các tổ chức tài chính trung gian

B. Người đi vay có thể là doanh nghiệp và chính phủ

C. Chi phí sử dụng vốn thấp hơn các khoản vay tín dụng.

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này