Phép thử Addis là thước đo của:

Phép thử Addis là thước đo của:

A. Suy năng lực của các tiểu quản thực hiện công việc thẩm thấu 

B. Chức năng bài tiết của gan 

C. Chức năng bài tiết của gan 

D. Hoạt động của các tế bào nhu mô của gan

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Phép thử Addis là thước đo của:

Bạn đang xem: Phép thử Addis là thước đo của: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP