Phospholipid có nhiều trong:

Phospholipid có nhiều trong:

A. HDL 

B. Chylomicron 

C. VLDL 

D. LDL

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Phospholipid có nhiều trong:

Bạn đang xem: Phospholipid có nhiều trong: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP