Photpho luôn đi kèm nguyên tố nào và hấp thu theo tỉ lệ tối ưu:

Photpho luôn đi kèm nguyên tố nào và hấp thu theo tỉ lệ tối ưu:

A. Mg

B. Ca

C. Fe

D. Zn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này