Phương pháp khấu hao theo số sư giảm dần là gì? Số tiền khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của máy móc thiết bị nhân với __________.

Phương pháp khấu hao theo số sư giảm dần là gì? Số tiền khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của máy móc thiết bị nhân với __________.

A. Hệ số

B. Tỷ lệ khấu hao

C. Tỷ suất lợi nhuận

D. Lãi vay ngân hàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site