Phương pháp tế bào học được đưa vào giảng dạy chính thức ở nước ta từ:

Phương pháp tế bào học được đưa vào giảng dạy chính thức ở nước ta từ:

A. 30 năm

B. 25 năm

C. 20 năm

D. 15 năm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này