Porphyrin kết hợp với Fe$^{2+}$ trong nhóm:

Porphyrin kết hợp với Fe$^{2+}$ trong nhóm:

A. Hemoglobin, Catalase, Myoglobin và Cytocrom 

B. Myoglobin, Chlorophyl, Cytocrom và Catalase 

C. Cytocrom, Myoglobin, Hemoglobin và Chlorophyl 

D. Catalase, Cytocrom, Chlorophyl và Hemoglobin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Porphyrin kết hợp với Fe$^{2+}$ trong nhóm:

Bạn đang xem: Porphyrin kết hợp với Fe$^{2+}$ trong nhóm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!