Prazosin có tác dụng hạ huyết áp, có các đặc điểm sau, trừ:

Prazosin có tác dụng hạ huyết áp, có các đặc điểm sau, trừ:

A. Là thuốc ức chế giao cảm ngoại biên

B. Không làm tăng hoạt tính của renin huyết tương

C. Làm giảm tần số tim

D. Ức chế chọn lọc trên alpha-adrenegic 1 không ức chế trên alpha-adrenegic 2

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này