Promethazin (Phenergan) là thuốc kháng H1 thuộc

Promethazin (Phenergan) là thuốc kháng H1 thuộc

A. Dẫn xuất Piperazin

B. Dẫn xuất Phenothiazin

C. Nhóm Alkylamin

D. Nhóm Ethanolamin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Promethazin (Phenergan) là thuốc kháng H1 thuộc

Bạn đang xem: Promethazin (Phenergan) là thuốc kháng H1 thuộc trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP