Protein niệu chọn lọc:

Protein niệu chọn lọc:

A. Khi nước tiểu có albumin và protein có trọng lượng phân tử lớn hơn albumin

B. Gặp trong viêm cầu thận

C. Gặp trong hội chứng thận hư với tổn thương tối thiểu

D. Gặp trong tổn thương ống thận

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Protein niệu chọn lọc:

Bạn đang xem: Protein niệu chọn lọc: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP