Protein vận chuyển vitamin A là:

Protein vận chuyển vitamin A là:

A. RBP

B. DBP

C. Lipoprotein

D. Transcortin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Protein vận chuyển vitamin A là:

Bạn đang xem: Protein vận chuyển vitamin A là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP