Protoporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl?

Protoporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl?

A. 1 nhóm 

B. 2 nhóm

C. 4 nhóm 

D. 5 nhóm 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Protoporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl?

Bạn đang xem: Protoporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP