Quá trình biến đổi Angiotensin I thành Angiotensin II chịu tác dụng của:

Quá trình biến đổi Angiotensin I thành Angiotensin II chịu tác dụng của:

A. Renin

B. Aminopeptidase

C. Enzym chuyển

D. Angiotensinase

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!