Quá trình dị hóa là:

Quá trình dị hóa là:

A. Quá trinh giải phóng năng lượng

B. Quá trình thoái hóa các chất G, L, P thành các sản phẩm trung gian, các chất này được đào thải ra ngoài.

C. Quá trình thoái hóa các chất G, L, P thành các sản phẩm trung gian, dẫn đến các chất  cặn bả rồi đào thải ra ngoài.

D. Câu A và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Quá trình dị hóa là:

Bạn đang xem: Quá trình dị hóa là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP