Quá trình đồng hóa là:

Quá trình đồng hóa là:

A. Quá trình biến đổi G, L, P thức ăn thành acid amin, acid béo, monosaccarid…

B. Quá trình tổng hợp nên các chất G, L, P đặc hiệu cho cơ thể từ các chất khác

C. Quá trình tổng hợp thành một sản phẩm đồng nhất từ các chất khác

D. Câu A và B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Quá trình đồng hóa là:

Bạn đang xem: Quá trình đồng hóa là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP