Quản lý văn bản đi bao gồm mấy bước?

Quản lý văn bản đi bao gồm mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Quản lý văn bản đi bao gồm mấy bước?

Bạn đang xem: Quản lý văn bản đi bao gồm mấy bước? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP