Question: Ba yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi của quần thể sinh vật là: Đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên Đột biến, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo Chọn lọc, giao phối và phát tán Đột biến, phát tán và chọn lọc ngẫu nhiên Đáp án: Ba yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật là: Đột biến: tạo nguyên liệu cho quá trình tiến hóa Giao phối: để phát tán biến dị trong quần thể. Chọn lọc tự nhiên: để chọn ra đặc điểm thích nghi. Đáp án cần chọn là: A

Question: Ba yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi của quần thể sinh vật là:

Đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
Đột biến, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo
Chọn lọc, giao phối và phát tán
Đột biến, phát tán và chọn lọc ngẫu nhiên

Đáp án:
Ba yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật là:
Đột biến: tạo nguyên liệu cho quá trình tiến hóa
Giao phối: để phát tán biến dị trong quần thể.
Chọn lọc tự nhiên: để chọn ra đặc điểm thích nghi.

Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Ba yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi của quần thể sinh vật là: Đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên Đột biến, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo Chọn lọc, giao phối và phát tán Đột biến, phát tán và chọn lọc ngẫu nhiên Đáp án: Ba yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật là: Đột biến: tạo nguyên liệu cho quá trình tiến hóa Giao phối: để phát tán biến dị trong quần thể. Chọn lọc tự nhiên: để chọn ra đặc điểm thích nghi. Đáp án cần chọn là: A

Bạn đang xem: Question: Ba yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi của quần thể sinh vật là: Đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên Đột biến, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo Chọn lọc, giao phối và phát tán Đột biến, phát tán và chọn lọc ngẫu nhiên Đáp án: Ba yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật là: Đột biến: tạo nguyên liệu cho quá trình tiến hóa Giao phối: để phát tán biến dị trong quần thể. Chọn lọc tự nhiên: để chọn ra đặc điểm thích nghi. Đáp án cần chọn là: A trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site