Question: Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm: (1) Não (2) Hạch thần kinh (3) Tủy sống (4) Dây thần kinh

Question: Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm: (1) Não (2) Hạch thần kinh
(3) Tủy sống (4) Dây thần kinh
A. (2),(1)
B. (2),(3)
C. (1),(3)
D. (2),(4)

Hướng dẫn

Bộ phận TK ngoại biên bao gồm hạch thần kinh và dây thần kinh.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site