Question: Bộ phận thần kinh trung ương bao gồm: (1) Não (2) Hạch thần kinh (3) Tủy sống (4) Dây thần kinh

Question: Bộ phận thần kinh trung ương bao gồm:
(1) Não (2) Hạch thần kinh
(3) Tủy sống (4) Dây thần kinh
A. (2),(1)
B. (2),(3)
C. (1),(3)
D. (2),(4)

Hướng dẫn

Bộ phận TK trung ương bao gồm não và tủy sống.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có
A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não
B. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư
C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não
D. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và trụ não

Hướng dẫn

Não bộ gồm có các bộ phận: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa (gồm có củ não sinh tư và cuống não), tiểu não và hành não
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site