Question: Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ

Question: Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ
A. Tổng hợp glucôzơ.
B. Hấp thụ năng lượng ánh sáng.
C. Thực hiện quang phân li nước.
D. Tiếp nhận CO2.

Hướng dẫn

Các sắc tố quang hợp (diệp lục) có nhiệm vụ hấp thu năng lượng ánh sáng.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ

Bạn đang xem: Question: Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site