Question: Cách li là: Sự phân biệt nơi ở, hai loài sống ở hai môi trường hoàn toàn khác nhau Các loài sống xa nhau, không bao giờ gặp nhau. Các yếu tố ngăn cản sự giao phối tự do giữa các cá thể, ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ. Các yếu tố ngăn cản sự thụ tinh.

Question: Cách li là:

Sự phân biệt nơi ở, hai loài sống ở hai môi trường hoàn toàn khác nhau
Các loài sống xa nhau, không bao giờ gặp nhau.
Các yếu tố ngăn cản sự giao phối tự do giữa các cá thể, ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ.
Các yếu tố ngăn cản sự thụ tinh.

Hướng dẫn

Tất cả các yếu tố ngăn cản sự giao phối tự do giữa các cá thể hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ được gọi là các cơ chế cách li (hàng rào).

Đáp án cần chọn là: C

Question: Hai quần thể được phân cách bằng dãy núi khoảng 1 triệu năm. Theo thời gian những ngọn núi bị sói mòn, và bây giờ xuất hiện một lối đi cho phép tiếp xúc giữa các cá thể từ hai quần thể. Các nhà khoa học đang nghiên cứu những con thỏ này và xác định ràng chúng bây giờ là 2 loài riêng biệt do sự cách ly trước hợp tử. Những điều nào sau đây KHÔNG hỗ trợ cho kết luận này?

Thỏ của 2 quần thể sinh sản vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Thỏ của 2 quần thể sử dụng các tập tính rất khác nhau để thu hút bạn tình
Thỏ của 2 quần thể có cấu trức sinh sản không tương thích
Thỏ của 2 quần thể tạo ra con lai với số lượng NST kỳ quặc

Hướng dẫn

Ý sai là D, vì đây là cách ly sau hợp tử, không phù hợp với giả thuyết đề bài.

Đáp án cần chọn là: D

Question: Trong quá trình tiến hóa nhỏ, sự cách li có vai trò:

Tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài, các họ.
Xóa nhòa những khác biệt về vốn gen giữa 2 quần thể đã phân li
Làm thay đổi tần số alen từ đó hình thành loài mới.
Góp phần thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen của quần thể gốc.

Hướng dẫn

Trong quá trình tiến hóa nhỏ, sự cách ly có vai trò góp phần thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen của quần thể gốc

Đáp án cần chọn là: D

Question: Cách li sinh sản bao gồm?

Cách li địa lý và cách li sinh thái.
Cách li cơ học, cách li tập tính, cách li sinh thái.
Cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.
Cách li địa lý, cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.

Hướng dẫn

Cách li sinh sản bao gồm cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.

Đáp án cần chọn là: C

Question: Vai trò chủ yếu của cách li trong quá trình tiến hóa là

Phân hóa khả năng sinh sản cùa các kiểu gen
Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc
Tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ
Củng cố và tăng cường phân hóa kiểu gen

Hướng dẫn

Trong quá trình tiến hóa, cách li có vai trò quan trọng, giúp củng cố và tăng cường phân hóa kiểu gen.

Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site