Question: Cách li sinh sản là các trở ngại ngăn cản việc Các cá thể gặp nhau. Các loài tạo ra con lai. Các loài sống trong cùng khu vực. Các loài sinh vật giao phối tạo ra đời con hữu thụ. Đáp án: Cách ly sinh sản là: trở ngại sinh học ngăn cản các loài sinh vật giao phối tạo ra đời con hữu thụ Đáp án cần chọn là: D

Question: Cách li sinh sản là các trở ngại ngăn cản việc

Các cá thể gặp nhau.
Các loài tạo ra con lai.
Các loài sống trong cùng khu vực.
Các loài sinh vật giao phối tạo ra đời con hữu thụ.

Đáp án:
Cách ly sinh sản là: trở ngại sinh học ngăn cản các loài sinh vật giao phối tạo ra đời con hữu thụ

Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site