Question: Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là A. Chúng có cấu tạo phức tạp B. Chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan C. Ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống D. Cả A, B, C Hướng dẫn Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống. Đáp án cần chọn là: C

Question: Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là A. Chúng có cấu tạo phức tạp B. Chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan C. Ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống D. Cả A, B, C

Hướng dẫn

Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống. Đáp án cần chọn là: C

Question: Trong cơ thể vi khuẩn không tồn tại cấp tổ chức sống nào dưới đây? A. Tế bào B. Cơ quan C. Bào quan D. Phân tử

Hướng dẫn

Trong cơ thể vi khuẩn không tồn tại cơ quan. Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site