Question: Cây nào dưới đây không có thân củ ?

Question: Cây nào dưới đây không có thân củ ?
A. Cây chuối
B. Cây củ đậu
C. Cây su hào
D. Cây khoai tây

Hướng dẫn

Đáp án: B
Giải thích: Biến dạng của thân (thân củ): chuối, su hào, khoai tây. Cây củ đậu là biến dạng của rễ (rễ củ).

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site