Question: Cây thân gỗ và cây thân cột khác nhau chủ yếu ở đặc điểm nào dưới đây ?

Question: Cây thân gỗ và cây thân cột khác nhau chủ yếu ở đặc điểm nào dưới đây ?
A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Độ cứng của thân
C. Thời gian sống
D. Khả năng phân cành
Quảng cáo

Hướng dẫn

Đáp án: D
Giải thích: Thân gỗ: cứng, cao, có cành. Thân cột: cứng, cao, không cành – SGK trang 44

Question: Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ ?
A. Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau
B. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau
C. Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài
D. Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài
Quảng cáo

Hướng dẫn

Đáp án: D
Giải thích: Mạch rây nằm ngoài, mạch gỗ nằm trong – hình 15.1 SGK trang 49

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site