Question: Cho các đặc điểm sau: (1) Có hệ thần kinh. (2) Đa bào phức tạp. (3) Sống tự dưỡng. (4) Cơ thể phân hóa thành các mô và cơ quan. (5) Có hình thức sinh sản hữu tính. (6) Có khả năng di chuyển chủ động. Các đặc điểm có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là: A. (2), (5), (6) B. (1), (3), (4), (6) C. (2), (4), (5) D. (1), (2), (3), (4), (5) Hướng dẫn Các đặc điểm có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là: (2), (4), (5). (1), (6) chỉ có ở động vật (3) chỉ có ở thực vật. Đáp án cần chọn là: C

Question: Cho các đặc điểm sau: (1) Có hệ thần kinh. (2) Đa bào phức tạp. (3) Sống tự dưỡng. (4) Cơ thể phân hóa thành các mô và cơ quan. (5) Có hình thức sinh sản hữu tính. (6) Có khả năng di chuyển chủ động. Các đặc điểm có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là: A. (2), (5), (6) B. (1), (3), (4), (6) C. (2), (4), (5) D. (1), (2), (3), (4), (5)

Hướng dẫn

Các đặc điểm có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là: (2), (4), (5). (1), (6) chỉ có ở động vật (3) chỉ có ở thực vật. Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site