Question: Cho các đặc điểm sau?

Question: Cho các đặc điểm sau?

1, Một nhóm cá thể có vốn gen chung

2, Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí

3, Có khu phân bố xác định

4, Các cá thể có khả năng giao phối tự nhiên với nhau sinh ra thế hệ con hữu thụ

5, Cách li sinh sản với các loài khác

Khái niệm loài sinh học bao gồm các ý

1, 2, 3.
1, 2, 3, 4 .
1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 5.

Đáp án:
– Loài sinh học (giới hạn ở loài giao phối) là một nhóm quần thể có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí, có khu phân bố xác định, trong đó các cá thể có khả năng giao phối tự nhiên với nhau sinh ra thế hệ con hữu thụ và được cách li sinh sản với những quần thể thuộc các loài khác.

Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Cho các đặc điểm sau?

Bạn đang xem: Question: Cho các đặc điểm sau? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site