Question: Cho những nhận xét về thường biến và đột biến: 1. Thường biến là những biến dị kiểu hình còn đột biến là các biến đổi về kiểu gen. 2. Thường biến phát sinh trong quá trình phát triển cá thể còn hầu hết đột biến phát sinh trong quá trình sinh sản. 3. Thường biến xuất hiện do tác động của môi trường còn đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường. 4. Thường biến là biến dị không di truyền còn đột biến là những biến dị di truyền. 5. Thường biến thường đồng loạt, đinh hướng còn đột biến xuất hiện cá thể, theo hướng không xác định. Có bao nhiêu nhận xét đúng về đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. 4 1 3 2

Question: Cho những nhận xét về thường biến và đột biến:
1. Thường biến là những biến dị kiểu hình còn đột biến là các biến đổi về kiểu gen.
2. Thường biến phát sinh trong quá trình phát triển cá thể còn hầu hết đột biến phát sinh trong quá trình sinh sản.
3. Thường biến xuất hiện do tác động của môi trường còn đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường.
4. Thường biến là biến dị không di truyền còn đột biến là những biến dị di truyền.
5. Thường biến thường đồng loạt, đinh hướng còn đột biến xuất hiện cá thể, theo hướng không xác định.
Có bao nhiêu nhận xét đúng về đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến.

4
1
3
2

Hướng dẫn

Các nhận xét đúng là: (1), (5)
Ý (2) sai vì: nhiều đột biến phát sinh ở tế bào sôma trong quá trình phát triển của cá thể
Ý (3) sai vì đột biến cũng chịu tác động của môi trường.
Ý (4) sai vì: chỉ những đột biến phát sinh ở trong quá trình sinh sản mới có thể di truyền cho đời sau.
Đáp án cần chọn là: D

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:06 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Cho những nhận xét về thường biến và đột biến: 1. Thường biến là những biến dị kiểu hình còn đột biến là các biến đổi về kiểu gen. 2. Thường biến phát sinh trong quá trình phát triển cá thể còn hầu hết đột biến phát sinh trong quá trình sinh sản. 3. Thường biến xuất hiện do tác động của môi trường còn đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường. 4. Thường biến là biến dị không di truyền còn đột biến là những biến dị di truyền. 5. Thường biến thường đồng loạt, đinh hướng còn đột biến xuất hiện cá thể, theo hướng không xác định. Có bao nhiêu nhận xét đúng về đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. 4 1 3 2

Bạn đang xem: Question: Cho những nhận xét về thường biến và đột biến: 1. Thường biến là những biến dị kiểu hình còn đột biến là các biến đổi về kiểu gen. 2. Thường biến phát sinh trong quá trình phát triển cá thể còn hầu hết đột biến phát sinh trong quá trình sinh sản. 3. Thường biến xuất hiện do tác động của môi trường còn đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường. 4. Thường biến là biến dị không di truyền còn đột biến là những biến dị di truyền. 5. Thường biến thường đồng loạt, đinh hướng còn đột biến xuất hiện cá thể, theo hướng không xác định. Có bao nhiêu nhận xét đúng về đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. 4 1 3 2 trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site