Question: Chồi nách của cây được phân chia làm 2 loại, đó là

Question: Chồi nách của cây được phân chia làm 2 loại, đó là
A. chồi hoa và chồi lá.
B. chồi ngọn và chồi lá.
C. chồi hoa và chồi ngọn.
D. chồi lá và chồi thân.
Quảng cáo

Hướng dẫn

Đáp án: A
Giải thích: Chồi nách gồm chồi hoa và chồi lá – SGK trang 43

Question: Chồi lá sẽ phát triển thành
A. hoa.
B. cành mang lá.
C. lá.
D. cành mang hoa.

Hướng dẫn

Đáp án: B
Giải thích: Chồi lá sẽ phát triển cành mang lá.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site