Question: Chọn phương án đúng để hoàn thành nhận xét sau: “Trong hình thức hóa tự dưỡng, sinh vật lấy năng lượng từ …(1)… và nguồn cacbon chủ yếu được lấy từ …(2)…”

Question: Chọn phương án đúng để hoàn thành nhận xét sau: “Trong hình thức hóa tự dưỡng, sinh vật lấy
năng lượng từ …(1)… và nguồn cacbon chủ yếu được lấy từ …(2)…”
A. 1 – Chất vô cơ; 2 – Chất hữu cơ
B. 1 – Chất vô cơ; 2 – CO$_{2}$
C. 1 – Chất hữu cơ; 2 – Chất hữu cơ
D. 1 – Chất hữu cơ; 2 – CO$_{2}$

Hướng dẫn

Sinh vật tự dưỡng sẽ lấy nguồn cacbon chủ yếu từ CO$_{2}$
Sinh vật hóa tự dưỡng sẽ lấy nguồn năng lượng cho mình từ các chất vô cơ
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site