Question: Chức năng chủ yếu của prôtêin là:

Question: Chức năng chủ yếu của prôtêin là:
A. Chức năng cấu trúc và xúc tác.
B. Chức năng điều hòa quá trình trao đổi chất,
C. Chức năng bảo vệ.
D. Cả A, B và c đều đúng.

Hướng dẫn

Protein có chức năng cấu trúc: collagen, keratin
Protein có chức năng xúc tác: các enzyme: amilaza; pepsin…
Protein có chức năng điều hoà trao đổi chất: hormone
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Chức năng chủ yếu của prôtêin là:

Bạn đang xem: Question: Chức năng chủ yếu của prôtêin là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site