Question: Có mấy kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật:

Question: Có mấy kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật:
A. 1 kiểu
B. 3 kiểu
C. 4 kiểu
D. 5 kiểu

Hướng dẫn

Dựa vào nguồn năng lượng và nguồn carbon chủ yêu mà người ta phân ra 4 kiểu dinh dưỡng: Quang
tự dưỡng, Quang dị dưỡng, Hóa tự dưỡng và Hóa dị dưỡng
Đáp án cần chọn là: C

Question: Người ta chia các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật thành:
A. 2 kiểu
B. 3 kiểu
C. 4 kiểu
D. Không xác đinh được

Hướng dẫn

Dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yêu mà người ta phân ra 4 kiểu dinh dưỡng:
Đáp án cần chọn là: C

Question: Môi trường nào sau đây là môi trường bán tổng hợp (cho biết hàm lượng các chất đo bằngđơn
vị g/l)?
1. NaNO$_{3}$ – 9, KH$_{2}$PO$_{4}$ – 4, MgSO$_{4}$ – 1,5, KCl – 1,5,
FeSO$_{4}$ – 0,2, nước 1 lít, thạch 20g, pH = 5 – 6.
2. Cao thịt bò – 10, KH$_{2}$PO$_{4}$ – 3, NaCl – 3, nước 1 lít, thạch 20g, pH = 7.
3. Nước luộc khoai tây, cao thịt bò 10g, nước 1 lít, pH = 6,8 – 7.
4. (NH)$_{3}$PO$_{4}$ – 1,5, KH$_{2}$PO$_{4}$ – 1, MgSO$_{4}$ –
0,2, CaCl$_{2}$ – 0,1, NaCl – 5, nước 1 lít.
A. (2), (3)
B. (1), (2), (3)
C. Chỉ (2).
D. (1), (4).

Hướng dẫn

Môi trường bán tổng hợp là môi trường gồm các chất tự nhiên và các chất hoá học
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site