Question: Củ của cây nào dưới đây thực chất là do thân biến đổi thành ?

Question: Củ của cây nào dưới đây thực chất là do thân biến đổi thành ?
A. Tỏi
B. Lạc
C. Sắn
D. Chuối

Hướng dẫn

Đáp án: D
Giải thích: Củ do thân biến đổi thành là chuối, cây chuối mọc trên mặt đất chỉ là thân giả, gồm những bẹ lá tạo thành. Thân thật là thân ngầm mọc dưới đất mà ta quen gọi là củ chuối.

Question: Các cây cỏ dại rất khó để triệt tận gốc, nguyên nhân chủ yếu là vì chúng thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng
A. thân củ.
B. thân rễ.
C. rễ củ.
D. lá.
Quảng cáo

Hướng dẫn

Đáp án: B
Giải thích: Các cây cỏ dại rất khó để triệt tận gốc, vì chúng thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ. Chỉ cần còn 1 đoạn thân rễ là chúng có thể phát triển và sinh sản rất nhanh và rất khó diệt tận gốc.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site