Question: Đặc điểm cấu tạo của prôtêin bậc 4 là:

Question: Đặc điểm cấu tạo của prôtêin bậc 4 là:
A. Cấu tạo bởi một mạch không xoắn cuộn
B. Cấu tạo bởi hai mạch không xoắn cuộn
C. Cấu tạo bởi một mạch xoắn cuộn
D. Cấu tạo bởi hai hay nhiều chuỗi axit amin kết hợp với nhau.

Hướng dẫn

Cấu trúc bậc 4: cấu trúc của một số loại protein gồm hai hoặc nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay
khác loại kết hợp với nhau.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site