Question: Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là?

Question: Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là?
A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững
B. Không di truyền được, mang tính cá thể.
C. Thường do vỏ não điều khiển
D. Cả 3 ý trên

Hướng dẫn

Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là:
– Không di truyền, học được trong quá trình sống
– Có tính chất cá thể, bị mất đi nếu không được củng cố.
– Là hoạt động của vỏ bán cầu đại não.
– Không phụ thuộc tính chất tác nhân kích thích và bộ phận cảm thụ mà chỉ phụ thuộc điều kiện xây dựng phản xạ.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site