Question: Đặc điểm nào sau đây không đúng với phản xạ không điều kiện?

Question: Đặc điểm nào sau đây không đúng với phản xạ không điều kiện?
A. Thường do tủy sống điều khiển
B. Di truyền được, đặc trưng cho loài
C. Mang tính bẩm sinh và bền vững
D. Có số lượng không hạn chế

Hướng dẫn

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:
– mang tính bẩm sinh, không cần rèn luyện
– mang tính chất loài và di truyền
– trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống
– có tính bền vững, tồn tại rất lâu có khi suốt đời
– phản ứng tương ứng với kích thích
Vậy đặc điểm sai là D.
Mặc dù số lượng các phản xạ không điều kiện lớn nhưng cũng có giới hạn và không gia tăng thêm
Đáp án cần chọn là: D

Question: Hình thức cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi dạng thần kinh chuỗi, không xuất hiện ở:
A. Thân mềm
B. Giun đốt
C. Chân khớp
D. San hô

Hướng dẫn

Hình thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bỡi dạng thần kinh chuỗi, không xuất hiện ở san hô.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site