Question: Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích quy luật di truyền Menđen?

Question: Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích quy luật di truyền Menđen?

Sự phân chia của một NST
Sự nhân đôi và phân li của cặp NST tương đồng.
Sự tiếp hợp và bắt chéo NST.
Sự phân chia tâm động ở kì sau

Hướng dẫn

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là nhân đôi và phân li của cặp NST tương đồng.
Đáp án cần chọn là: B

Question: Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ F2

Có sự phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.
Có sự phân li theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn.
Đều có kiểu hình khác bố mẹ.
Đều có kiểu hình giống bố mẹ.

Hướng dẫn

Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, F$_{2}$ có sự phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.
Đáp án cần chọn là: A

Question: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:
1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết.
2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.
3. Tạo các dòng thuần chủng.
4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.
Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:

1, 2, 3, 4
2, 3, 4, 1
3, 2, 4, 1
2, 1, 3, 4

Hướng dẫn

Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là: 3, 2, 4, 1
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site