Question: Dạng cách li nào đánh dấu sự hình thành loài mới: Cách li sinh sản (Cách li di truyền) Cách li địa lý và Cách li sinh thái Cách li nơi ở A và B đúng

Question: Dạng cách li nào đánh dấu sự hình thành loài mới:

Cách li sinh sản (Cách li di truyền)
Cách li địa lý và Cách li sinh thái
Cách li nơi ở
A và B đúng

Hướng dẫn

Cách li sinh sản (cách li di truyền) đánh dấu sự xuất hiện loài mới.

Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site