Question: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới nấm là A. Sống tự dưỡng quang hợp B. Sống dị dưỡng hoại sinh C. Sống di chuyển D. Sống cố định Hướng dẫn Giới Nấm gồm các địa diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y. Đặc điểm chung: nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin. Sinh sản: hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Sống dị dưỡng hoại sinh. Đáp án cần chọn là: B

Question: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới nấm là A. Sống tự dưỡng quang hợp B. Sống dị dưỡng hoại sinh C. Sống di chuyển D. Sống cố định

Hướng dẫn

Giới Nấm gồm các địa diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y. Đặc điểm chung: nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin. Sinh sản: hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Sống dị dưỡng hoại sinh. Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site