Question: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới nguyên sinh là A. Nhân sơ B. Nhân thực C. Sống kí sinh D. Sống hoại sinh Hướng dẫn Giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực. Trong giới Nguyên sinh, các đại diện không có cơ quan di chuyển chuyên hóa, cấu tạo đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng hoặc tự dưỡng. Đáp án cần chọn là: B

Question: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới nguyên sinh là A. Nhân sơ B. Nhân thực C. Sống kí sinh D. Sống hoại sinh

Hướng dẫn

Giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực. Trong giới Nguyên sinh, các đại diện không có cơ quan di chuyển chuyên hóa, cấu tạo đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng hoặc tự dưỡng. Đáp án cần chọn là: B

Question: Giới nguyên sinh được chia ra 3 nhóm là? A. Động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh (tảo), nấm nhầy B. Virut, tảo, động vật nguyên sinh C. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh D. Virut, vi khuẩn, nấm nhầy

Hướng dẫn

Giới nguyên sinh bao gồm: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh. Đáp án cần chọn là: A

Question: Khi nói về đặc điểm chung ở các đại diện của giới Nguyên sinh, nhận định nào dưới đây là chính xác ? A. Có cơ quan di chuyển B. Cấu tạo đa bào phức tạp C. Là những sinh vật nhân thực D. Sống dị dưỡng

Hướng dẫn

Giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực. Trong giới Nguyên sinh, các đại diện không có cơ quan di chuyển chuyên hóa, cấu tạo đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng hoặc tự dưỡng. Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site