Question: Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường vừa qua phổi vừa qua da ?

Question: Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường vừa qua phổi vừa qua da ?
A. Châu chấu
B. Chuột
C. Tôm
D. Ếch đồng

Hướng dẫn

Ếch đồng là động vật vừa hô hấp qua phổi vừa hô hấp qua da.
Châu chấu : qua ống khí
Chuột : qua phổi
Tôm : qua mang
Đáp án cần chọn là: D

Question: Vì sao động vật có phổi không hô hấp dưới nước được?
A. Vì phổi không hấp thu được O$_{2}$ trong nước
B. Vì phổi không thải được CO$_{2}$ trong nước
C. Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được
D. Vì cấu tạo phổi không phù hợp với việc hô hấp trong nước

Hướng dẫn

Động vật có phổi không hô hấp dưới nước được vì khi ngập trong nước, nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được. Các loài hô hấp bằng phổi khi lặn xuống nước phải ngăn cản nước tràn vào lỗ mũi (đường dẫn khí) bằng cơ khép lỗ mũi.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí của cơ quan hô hấp có hiệu quả nhất?
A. Động vật có vú
B. Lưỡng cư
C. Chim
D. Bò sát

Hướng dẫn

Cơ quan hô hấp của chim là hiệu quả nhất vì có nhiều ống khí và hệ thống túi khí.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site