Question: Giới khởi sinh gồm: A. Virut và vi khuẩn lam B. Nấm và vi khuẩn C. Vi khuẩn và vi khuẩn lam D. Tảo và vi khuẩn lam Hướng dẫn Giới khởi sinh gồm vi khuẩn và vi khuẩn lam. Virut không được coi là một tổ chức sống hoàn chỉnh Nấm thuộc giới Nấm, tảo thuộc giới Nguyên sinh. Đáp án cần chọn là: C

Question: Giới khởi sinh gồm: A. Virut và vi khuẩn lam B. Nấm và vi khuẩn C. Vi khuẩn và vi khuẩn lam D. Tảo và vi khuẩn lam

Hướng dẫn

Giới khởi sinh gồm vi khuẩn và vi khuẩn lam. Virut không được coi là một tổ chức sống hoàn chỉnh Nấm thuộc giới Nấm, tảo thuộc giới Nguyên sinh. Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site