Question: Giới thực vật gồm những sinh vật A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm B. Đa bào, nhân sơ, phần lớn tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm C. Đa bào, một số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm Hướng dẫn Giới Thực vật gồm các ngành: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín Đặc điểm: đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ. Đáp án cần chọn là: D

Question: Giới thực vật gồm những sinh vật A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm B. Đa bào, nhân sơ, phần lớn tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm C. Đa bào, một số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm

Hướng dẫn

Giới Thực vật gồm các ngành: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín Đặc điểm: đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ. Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Giới thực vật gồm những sinh vật A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm B. Đa bào, nhân sơ, phần lớn tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm C. Đa bào, một số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm Hướng dẫn Giới Thực vật gồm các ngành: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín Đặc điểm: đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ. Đáp án cần chọn là: D

Bạn đang xem: Question: Giới thực vật gồm những sinh vật A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm B. Đa bào, nhân sơ, phần lớn tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm C. Đa bào, một số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm Hướng dẫn Giới Thực vật gồm các ngành: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín Đặc điểm: đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ. Đáp án cần chọn là: D trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site