Question: Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào: (1) Não (2) Hạch thần kinh (3) Tủy sống (4) Dây thần kinh

Question: Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào:
(1) Não (2) Hạch thần kinh
(3) Tủy sống (4) Dây thần kinh
A. (1),(2),(4)
B. (1),(3)
C. (1),(2),(3),(4)
D. (1),(3),(4)

Hướng dẫn

Hệ thần kinh dạng ống gồm có:
+ Bộ phận TK trung ương: não; tủy sống
+ Bộ phận TK ngoại biên: dây thần kinh; hạch thần kinh.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.
D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.

Hướng dẫn

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật bậc cao: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site