Question: Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?

Question: Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?
A. Phản xạ có điều kiện
B. Phản xạ không điều kiện
C. Phản xạ
D. Không theo nguyên tắc nào

Hướng dẫn

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ (tiếp nhận và trả lời các kích thích)
Đáp án cần chọn là: C

Question: Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm:
A. Não và các hạch thần kinh
B. Tủy sống và các hạch thần kinh
C. Hạch thần kinh và dây thần kinh
D. Não và tủy sống

Hướng dẫn

Bộ phận TK ngoại biên bao gồm hạch thần kinh và dây thần kinh
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site